De Zorg in Nederland is voor een deel bepaald door marktwerking, en of dat de beste manier is om de zorgkosten te verminderen is nog maar de vraag.
Immers, iedereen weet dat de zorg ingericht dient te worden naar de meest effectieve behandeling en de markt draait om het verdienen van omzet en nog liever, winst.

Dus de combinatie van zorgkosten verlagen en winst verhogen lijkt mij een redelijke tegengesteld doel.

Laat ik het zo zeggen:

De definitie van de rijksoverheid over kwaliteit van zorg laat nog wat ruimte voor interpretatie over:

“De zorg moet effectief, veilig en op tijd zijn.”

Bron

Dus daar staat verder niks in over de kosten die er mee gemoeid zouden moeten gaan.

Vrij spel voor ondernemers en verzekeringsmaatschappijen.

Heb je als ondernemer een mooie dienst of goed product dan mag je daar een redelijke prijs voor vragen, mits dit effectief, veilig en op tijd komt voor de zorgbehoevende.

En zo ook de fysiotherapeut die heeft daar iets heel lucratiefs op heeft gevonden.

Maximaal declareren!

Zo zijn er bijvoorbeeld (sport)fysiotherapeuten die een VKB’tje (voorste kruisband) in 1 jaar, 3 á 4 x per week weten te declareren. Zelfs zonder daarbij aanwezig te zijn.

Dat gaat zo:

Voetballertje scheurt vkb’tje (het zijn altijd voetballers namelijk) en komt bij therapeut X onder behandeling.

VKB’tje vraagt of hij ook thuis oefeningen moet doen?

Nee tuurlijk niet, je kunt gewoon 3 keer per week in de praktijk komen trainen.

Oh chill, denkt vkb’ertje, is dat gratis?

Ja, Je krijgt het vergoedt, zegt therapeut X.

Nu hoor ik je al denken. dit is toch prima. Die jongen kan 3 á 4 keer per week aan zijn revalidatie werken, zo is hij/zij sneller en sterker aan het eind van de revalidatie.

Nee, en nee.

Ten eerste was de therapeut niet aanwezig bij alle zittingen, dus mag het niet gedeclareerd worden als fysiotherapeutische behandeling.

Ten tweede was VKB’ertje niet verteld dat al zijn trainingen, zonder supervisie, ook gedeclareerd zouden worden.

Rekensom:

3 keer per week á €30,- is €90,- pw. is €360,- per maand, is €4.320,- per jaar.

Daar kun je een flinke personal trainer voor aanschaffen, of lidmaatschappen bij de Basicfit, Big Gym, Fit for Free en Fitland tegelijk!

Afgezien van de kosten, is er denk ik geen 1 persoon die een trainingspakket afneemt bij een personal trainer voor 3 x per week, waarbij de personal trainer er slechts 1 keer per week zelf bij is en jij de rest zelf mag gaan invullen met je schema.

Waarom accepteren we dat dan wel van een (sport)fysiotherapeut?

Ik ben van mening dat elke therapeutische sessie van toegevoegde waarde moet zijn, anders heeft de behandeling geen nut.

Deze hoererende (sport)fysiotherapeuten hebben hun toegevoegde waarde goed ingeschat door in ieder geval al niet meer te komen opdagen bij de behandeling, nu alleen nog de declaratie niet indienen.

Als je de cliënt dan toch 3 of 4 keer per week wilt laten trainen, vraag dan een eigen investering in zijn/haar herstel door een abonnement te laten afsluiten.

Zo kan de therapeut 1 á 2 keer per week de vooruitgang monitoren en bijstellen en de cliënt zelf ook 2 keer per week zelfstandig werken aan herstel.

Optimale zorg betekent niet maximale vergoeding of declarabel door therapeut.

Marktwerking wel.

(Visited 183 times, 1 visits today)